Hải Phòng sẽ có 8 quận, 1 thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Phòng có 167 đơn vị hành chính cấp xã (79 phường, 7 thị trấn, 81 xã), giảm 50 đơn vị cấp xã (tăng 13 phường, giảm 3 thị trấn và 60 xã) so với trước khi sắp xếp.

Trước khi săp xếp, Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 7 quận và 8 huyện). Trong đó, Hải Phòng sẽ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các quận Hồng Bàng, huyện An Dương để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng, thành lập quận An Dương theo Đề án thành lập quận An Dương, Đề án mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng.

Huyện Thủy Nguyên được sắp xếp, thành lập phường, xã để thành thành phố trực thuộc TP Hải Phòng theo Đề án thành lập TP Thủy Nguyên. Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ mặc dù thuộc diện phải sắp xếp nhưng do huyện đảo này có yếu tố đặc thù, vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề nên Hải Phòng đề nghị cấp có thẩm quyền không tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính huyện Bạch Long Vỹ.

Như vậy, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, TP Hải Phòng vẫn giữ nguyên 15 đơn vị hành chính trực thuộc. Trong đó, 2 đơn vị hành chính khu vực nông thôn là các huyện An Dương, Thủy Nguyên trở thành đơn vị hành chính khu vực đô thị. Với việc có thêm 2 đơn vị hành chính khu vực đô thị mới, đơn vị hành chính đô thị của Hải Phòng từ 7 quận nội thành tang lên thành 8 quận nội thành và 1 thành phố (Thủy Nguyên) trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đơn vị hành chính khu vực nông thôn từ 8 huyện giảm xuống còn 6 huyện.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hải Phòng đang có tổng cộng 217 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó, có 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã. Theo các đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hải Phòng sẽ sắp xếp lại 52 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 29 phường, 19 xã và 4 thị trấn) tại 9 quận huyện gồm Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương và Thủy Nguyên.

Sau sắp xếp, Hải Phòng sẽ còn 167 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã), giảm 50 đơn vị so với trước. Đơn vị hành chính đô thị cấp phường, thị trấn tăng lên so với trước khi sắp xếp là do Hải Phòng sẽ thành lập chính quyền đô thị tại các huyện An Dương, Thủy Nguyên.