Dừng hoạt động vận chuyển khách, giao hàng của xe ôm công nghệ

Chiều ngày 24/7/2021, Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) Hà Nội ra văn bản số 3461/SGTVT-QLVT về việc yêu cầu dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID–19.

Văn bản số 3461/SGTVT-QLVT nêu rõ, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ, kết nối với hành khách và xe “ôm”, kinh doanh giao hàng công nghệ (gọi chung là Shipper).

Yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe) cụ thể đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe: Grab (ứng dụng Grab); Be Group (ứng dụng Be); Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Logistics Viettel (ứng dụng My Go); FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo), dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7/2021, cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ nói trên.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe nêu trên nếu không thực hiện việc dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô.

Hà Nội: Shipper giao hàng phải đăng ký và được “cấp phép” hoạt động qua tin nhắn
Hà Nội: Shipper giao hàng phải đăng ký và được “cấp phép” hoạt động qua tin nhắn

Cấp phép cho nhân viên giao nhận hàng hóa của các siêu thị, bưu chính qua tin nhắn

Cùng ngày, Sở GTVT Hà Nội ra văn bản 3462/SGTVT-QLVT hướng dẫn việc đăng ký cho nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh. Theo đó, Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội cho phép nhân viên các công ty, doanh nghiệp bưu chính và cách siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu bằng xe mô tô hai bánh được phép hoạt động.

Sở GTVT đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị bưu chính viễn thông đăng ký hcho nhân viên giao nhận hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính hoạt động như sau:

Sở Công Thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố có nhu cầu hoạt động, các đơn vị bưu chính tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện (bưu tá) thuộc quyền quản lý có nhu cầu hoạt động trên địa bàn thành phố theo nội dung: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động. Danh sách đăng ký gửi qua email về Sở GTVT.

Căn cứ vào danh sách đăng ký của các đơn vị, Sở GTVT thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua điện thoại bằng tin nhắn. Nhân viên giao nhận chụp màn hình tin nhắn này để xuất trình lực lượng chức năng kiểm tra khi có yêu cầu.

Sở GTVT cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đảm bảo phòng, chống dịch cho nhân viên giao nhận của mình.