UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 254/KH-UBND tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đợt 2).

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận bổ sung danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở 2014 đối với Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản tại 135 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, sau khi được 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới tại Hội nghị nhà chung cư họp ngày 29/6/2020.

Để công tác cải tạo, xây dựng 2 khu tập thể cũ nêu trên sớm được triển khai được sớm và đúng theo quy định của pháp luật, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND quận Long Biên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định phạm vi ranh giới dự án làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp UBND quận Long Biên rà soát, đề xuất việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tại Khu tập thể Hóa chất và Khu tập thể Rau quả nông sản làm cơ sở để nhà đầu tư xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng thuộc 2 khu tập thể trên. Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội yêu cầu hoàn thành trong quý IV/2022.

Khu chung cư Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải
Một khu chung cư cũ tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Long Biên chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án và tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến các chủ sở hữu đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời.

Cùng đó, gửi Sở Xây dựng Hà Nội để chủ trì tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND TP. Hà Nội chấp thuận nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời trước khi UBND quận Long Biên phê duyệt theo ủy quyền của UBND TP. Hà Nội.

Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư theo quy định và báo cáo UBND thành phố phê duyệt, hoàn thành trong quý I/2023.

Đáng chú ý, UBND TP. Hà Nội đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng theo quy định, hoàn thành trong quý II/2023.

Trước đó, theo kế hoạch về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đợt 1, Hà Nội sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư (có nhà nguy hiểm cấp D).