Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long với Vành đai 3 dài 915 m, mặt cắt ngang 31,5 m, với 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt với Vành đai 3 dài 756 m, mặt cắt ngang 20,6 m, bảo đảm 4 làn xe, tổng mức đầu tư 975 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội giải thích, dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long đã hoàn thành. Vành đai 3 vừa là trục kết nối nhiều tỉnh với trung tâm thủ đô nên lưu lượng xe rất lớn. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 nút giao trên là cần thiết. Theo quy hoạch, trên tuyến sẽ xây đồng bộ hai nút giao khác mức tại hai vị trí trên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông kiến nghị TP giao Sở GTVT Hà Nội chủ trì cùng với Ban triển khai nghiên cứu lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án trên;

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn, báo cáo UBND TP để trình HĐND TP chấp thuận cho phép cập nhật vào danh mục dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.