Hà Nội: Danh sách 9 cơ sở nhà, đất phải di dời khỏi nội đô
Ảnh minh hoạ

Theo đó, 9 cơ sở nhà, đất phải di dời gồm:

- Công ty In báo Nhân dân tại 15 Hàng Tre, Công ty TNHH Một thành viên In báo Hà Nội mới tại 35 Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm);

- Nhà máy Bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình);

- Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long tại 235 Nguyễn Trãi;

- Công ty TNHH Một thành viên In và thương mại Thông tấn xã Việt Nam tại 70/342 Khương Đình (quận Thanh Xuân);

- Nhà máy xe lửa Gia Lâm tại số 551 Nguyễn Văn Cừ;

- Tổng kho xăng dầu Đức Giang tại 26 phố Đức Giang (quận Long Biên);

- Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp tại 167/6 phố Phương Mai (quận Đống Đa);

- Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, tại phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, những cơ sở nhà đất này do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời thuộc thẩm quyền quy định điểm b khoản 1 Điều 21 mục 2 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Kế hoạch di dời các cơ sở này trong vòng 5 năm, kể từ khi UBND thành phố phê duyệt danh mục.

Trong đó, đối với nhà, đất thuộc danh mục phải di dời nêu trên nhưng thuộc đối tượng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, không thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì cùng các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát danh mục nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch để đề xuất UBND thành phố xin ý kiến HĐND thành phố xem xét có ý kiến để bổ sung danh mục bảo đảm tiến độ kế hoạch di dời được thành phố phê duyệt.

Căn cứ danh mục cơ sở nhà, đất phải di dời được duyệt, Sở Tài chính chủ trì, thực hiện đề xuất việc lập phương án xử lý, hình thức xử lý nhà, đất tại vị trí cũ khi di dời theo quy định...

Đối với nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lập danh mục theo quy định.