Theo Kết luận thanh tra (số 45/KL-TTr ngày 11/5/2021) đối với Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng- Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư tại dự án Khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Kết luận do Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành.Chủ đầu tư sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung.

Kết luận thanh tra (số 45/KL-TTr ngày 11/5/2021) đối với

Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng- Địa ốc Việt Hân

Được biết, dự án do Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng- Địa ốc Việt Hân và Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam là đối tác độc quyền quản lý, điều hành và phát triển dự án. Tổng quy mô công trình bao gồm khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu (sau đây gọi tắt là dự án) gồm 02 Khu ký hiệu KO1 và KO2 có tổng diện tích đất 54.850m²; diện tích xây dựng công trình khoảng 17.120m²; diện tích sàn xây dựng 671.409m²; quy mô dân số 12.300 người; tổng số 4.785 căn hộ.

Chủ đầu tư vẫn chưa thông báo cho Sở Xây dựng TP. Hà Nội về việc mở tài khoản gửi kinh phí bảo trì

Ngày 22/3/2017, Chủ đầu tư có văn bản số 83/2017/CV-VH đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) mở tài khoản tại ngân hàng để thu hộ 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu nhà chung nhà chung cư thuộc dự án Khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu.

Ngày 31/3/2017, Chủ đầu tư bắt đầu thu kinh phí bảo trì nhà chung cư khu KO1 và gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì. Tuy nhiên, thời điểm thanh tra tháng 11/2020, Chủ đầu tư vẫn chưa thông báo cho Sở Xây dựng TP. Hà Nội về việc mở tài khoản gửi kinh phí bảo trì. Như vậy, Chủ đầu tư đã thực hiện không đúng theo khoản 1, Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014. Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ trách nhiệm này thuộc về Chủ đầu tư.

Cụ thể, tại KO1, thời gian từ tháng 2/2019 đến tháng 8/2019, 04 ban quản trị đã có 06 văn bản gửi chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền để đề nghị bàn giao hồ sơ nhà chung cư nhưng Công ty Việt Hân không thực hiện đúng thời hạn bàn giao, vi phạm điểm a khoản 3 điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng.

Đến giữa tháng 12/2020, khi đoàn thanh tra làm việc, chủ đầu tư mới nhận thức được trách nhiệm và bàn giao hồ sơ cho ban quản trị nhà chung cư khu KO1.

Tương tự, tại khu KO2, Công ty Việt Hân cũng chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị và bị UBND phường Phú Diễn lập biên bản vi phạm hành chính. Trách nhiệm này được Thanh tra Bộ chỉ rõ thuộc về Chủ đầu tư dự án. Đến giữa tháng 3/2020, chủ đầu tư mới bàn giao hồ sơ cho ban quản trị.

Chủ đầu tư sử đầu tư sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung

Cũng tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra việc Chủ đầu tư sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung, phần diện tích làm dịch vụ; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hũu chung, sử dụng phần diện tích thuốc sở hữu, sử dụng chung và sử dụng riêng.

Cụ thể, Tòa R1 Chủ đầu tư đã chuyển đổi khu sinh hoạt chung tại tầng 1 thành siêu thị và cửa hàng, diện tích 550 m². Tại thời điểm thanh tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hiện trường 25/12/2020 tại tầng 1 nhà R1 Khu A, khu vực sân chơi, sinh hoạt cộng đồng cải tạo, sử dụng cho thu thương mại, hoạt động kinh doanh dịch vụ vẫn đang tiếp diễn.

Tòa R4 (104) tại sảnh B, phòng sinh hoạt cộng đồng, Chủ đầu tư đã chuyển đổi thành cửa hàng và ngân hàng với diện tích 525m². Kiểm tra hiện trường ngày 25/12/2020, Đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn tồn tại: Tại trục 1,2 – K, M Chủ đầu tư mở thêm hiệu thuốc trên diện tích hành lang, có diện tích khoảng 25m²; tầng 3 trục C, D – 8, 9 Chủ đầu tư mở thêm 01 cửa không đúng theo thiết kế được duyệt, chuyển đổi phòng Sauna thành phòng sinh hoạt cộng đồng và chuyển phòng Kho nhân viên thành phòng làm việc của Ban quản trị.

Cuối tháng 12/2020, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5789/QĐ-XPVPHC đối với hành vi tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung tại toà R1, R4. Theo đó chủ đầu tư bị xử phạt 275.000.000 đồng và buộc Chủ đầu tư khôi lại phục lại hiện trạng ban đầu, công năng sử dụng theo thiết kế kiến trúc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện là 10 ngày, nếu Chủ đầu tư không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/01/2021, chủ đầu tư đã nộp phạt. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 4/2021, chủ đầu tư vẫn chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với vi phạm tại toà R1, R4.

Đối với toà R2, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện ở tầng 1, chủ đầu tư chuyển đổi mục đích từ văn phòng làm việc thành dịch vụ thương mại, vi phạm điều 6 Luật Nhà ở 2014.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện khu KO2 Tòa S2, tại tầng 1 Nhà chung cư Sapphire, Tòa 202 (S2) vị trí trục 1-4, A-H đã chuyển đổi công năng sử dụng. Theo thiết kế được duyệt trước đó là sân chơi rộng khoảng 480 m2, không gian này có chiều cao 8,3 m bị Công ty Việt Hân tự ý chuyển đổi thành khu dịch vụ thương mại, vi phạm khoản 5 khoản 6 điều 6 Luật Nhà ở 2014. Trách nhiệm này thuộc về Chủ đầu tư, UBND phường Phú Diễn và UBND quận Bắc Từ Liêm.

Chủ đầu tư đóng chưa đầy đủ kinh phí bảo trì đối với khu dịch vụ đã bàn giao cho Chủ sở hữu

Tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra việc Chủ đầu tư đóng chưa đầy đủ kinh phí bảo trì đối với khu dịch vụ đã bàn giao cho Chủ sở hữu (tại Hợp đồng số 01/GMC/2017 và 02/H ĐMB) là vi phạm điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Nhà ở năm 2014.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra vi phạm của 05 ban quản trị là trong việc sử dụng kinh phí bảo trì đã lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ nội dung do chủ đầu tư chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư; thành viên Ban quản trị toà R4 không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư; Ban quản trị toà R2 quản lý kinh phí bảo trì không đúng quy định… “Yêu cầu các ban quản trị cần rút kinh nghiệm”, kết luận thanh tra nêu.

Cũng tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng còn chỉ ra các vi phạm của Ban quản trị R1, R2, R3, R4 và Sapphire.

Với các vi phạm nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC ngày 23/4/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ đầu tư do bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho 04 Ban quản trị nhà chung cư (thuộc khu KO1) theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo thẩm quyền

UBND quận Bắc Từ Liêm: Chỉ đạo xử lý trách nhiệm Chủ đầu tư về hành vi không thực hiện Quyết định số 6201/QĐ-UBND này 03/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm; Thực hiện trách nhiệm tại Điều 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5789/QĐ-XPVPHC ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội; Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở của địa phương theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 85 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

UBND phường Phú Diễn: Phối hợp với các Ban quản trị nhà chung cư tại dự án Khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ 136 Hồ Tùng Mậu, theo dõi, kiểm tra giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét, giải quyết theo quy định; Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng- Địa ốc Việt Hân

Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các phòng ban, cá nhân để xảy ra các tồn tại, thiếu soát trong công tác quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu nhà chung cư; bàn giao kinh phí bảo trì; quản lý sử dụng nhà tại chung cư.

Phải đóng kinh phí bảo trì khu dịch vụ, số tiền gốc là 15.267.181.818 đồng theo quy định; Phối hợp với Chủ sở hữu khu dịch vụ cùng Ban quản trị để bàn giao kinh phí bảo trì đối với các khu dịch vụ đã bán, số tiền gốc là 17.119.179.832 đồng và tiền lãi, tính đến ngày bàn giao cho Ban Quản trị.

Cùng 05 ban quản trị nhà chung cư thống nhất lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì…

Yêu cầu 05 Ban quản trị nhà chung cư (R1, R2, R3, R4, Sapphire – Khu đô thị Goldmark City): Tổ chức kiểm điểm trong công tác lập kế hoạch bảo trì hằng năm tại nhà chung cư, công tác nhận bàn giao kinh phí bảo trì...; Phối hợp với Chủ đầu tư nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; Thống nhất lập biên bản theo quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định; Ban quản trị nhà chung cứ R2 thực hiện gửi kinh phí bảo trì theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng- Địa ốc Việt Hân và 05 Ban quản trị, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.