Theo đó, danh sách công khai lần này bao gồm những trường hợp nợ thuế 90 ngày có khả năng thu và nợ thuế trên 90 ngày thuộc diện khó thu.

Đứng đầu danh sách nợ khó đòi là Công ty Cổ phần Nam Vang, có mã số thuế 0100598739; địa chỉ số 38, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, nợ tới 37,2 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Nam Vang đã từng đưa 16 triệu cổ phiếu lên niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX từ cuối tháng 1/2008. Tuy nhiên, hơn 6 năm sau đó toàn bộ 16 triệu cổ phiếu NVC đã bị hủy niêm yết bắt buộc, do kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp. Đồng thời, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 theo báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định.

Đứng thứ hai trong doanh sách có nợ thuế khó thu là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Nhà Hà Nội, có mã số thuế 0101622053, nợ 12,1 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng nợ 3,6 tỷ đồng.

Công khai lần đầu danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế, phí, tiền chậm nộp liên quan, kỳ đăng tháng 5/2021.
Công khai lần đầu danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế, phí, tiền chậm nộp liên quan, kỳ đăng tháng 5/2021.

Còn lại 991 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu là 641,702 tỷ đồng. Trong danh sách người nộp thuế nợ tiền sử dụng đất, hiện Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Prosimex có mã số thuế 0100107405 đang nợ lớn nhất, trên 62 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và thương mại Thăng Long, có mã số thuế 0101408807, nợ trên 35,1 tỷ đồng; trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu nợ 1,8 tỷ đồng.

Theo danh sách nợ tiền thuế, phí, tiền chậm nộp liên quan, đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và thương mại Việt Tiến, mã số thuế 0102391183 nợ trên 42 tỷ đồng, Công ty TNHH Hoà Phát, mã số thuế 0106396016 nợ trên 12 tỷ đồng…

Theo Cục Thuế Hà Nội, bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nộp thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Cục Thuế cũng làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ cũng như lắng nghe, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế. Qua đó, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế.