Hà Nội có 2,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4
Hà Nội có 2,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 4 tháng đầu năm nay, Hà Nội có 9,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29%.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, cũng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 1,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 3%; 9,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 65%. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5,7 nghìn, tăng 21%.

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Riêng trong tháng 4, thành phố Hà Nội có 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; có 1.255 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 62%.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên cả nước tăng cao nhất từ trước tới nay, với hơn 15 nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, còn có 30,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai tích cực, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, trong đó có các gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 đạt 80.998 tỷ đồng cho 728.319 lượt người sử dụng lao động, trên 49,52 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác.