UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy (theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố và Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND thành phố). Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trên địa bàn quận Cầu Giấy có 50 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND TP.

Để thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung cụ thể.

Đối với 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát, các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với dự án tại ô đất A3/NO*, A4/NO, A5/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (TN&MT ) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá trong quý IV/2023. Trường hợp không bảo đảm tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá theo phân cấp, ủy quyền.

Hà Nội chỉ đạo kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ
Ảnh minh hoạ

Đối với 11 dự án UBND thành phố đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, trong thời gian gia hạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ, các nội dung UBND thành phố đã chỉ đạo tại Thông báo số 140/TB-UBND ngày 15/2/2023 và các quy định có liên quan, khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản của UBND thành phố chỉ đạo thống nhất chung, làm cơ sở để giải quyết trường hợp cụ thể.

Đối với 4 dự án đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát (Phụ lục 3 kèm theo Giao các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoản thành dầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với 13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, căn cứ quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, kết quả kiểm tra việc sử dụng đất tại dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định; trên cơ sở đó, lập tờ trình và dự thảo quyết định gia hạn sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án, báo cáo UBND thành phố theo quy định; thời hạn hoàn thành trước ngày 10/8/2023...

Ngoài ra, với dự án để kéo dài nhiều năm không thực hiện công tác giải phong mặt bằng tại số 200 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, UNND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo hướng dừng thực hiện dự án; thu hồi, giao UBND quận Cầu Giấy dầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ mục đích công cộng, ưu tiên đầu tư trường học.

Đối với các dự án Công an TP Hà Nội đã báo cáo tại Văn bản số 400/BC-CAHN-ANKT ngày 13/6/2023, thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 6966/VP-TNMT ngày 26/6/2023 của Văn phòng UBND TP. Thành phố giao Sở TN&MT và Tổ công tác theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 của UBND TP theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên.