Hà Nội: Ban hành quy định về chỉ tiêu dân số với nhà chung cư căn hộ từ 25-45m2 tính 1 người

Quyết định nêu rõ, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Về nguyên tắc xác định dân số, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm soát dân số theo chỉ tiêu đã được xác định tại quy hoạch cấp trên được phê duyệt. Thống nhất trong toàn bộ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước. Việc tính toán quy đổi đối với một số công trình lưu trú khác gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế nhằm tính toán chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật mà không làm thay đổi chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể: Căn hộ 1 phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2 - 45 m2: Tính 1 người.

Căn hộ 2 phòng ở: Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 m2 đến 70 m2: Tính 2 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 100 m2: Tính 3 người.

Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên: Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 m2 đến 125 m2: Tính 4 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên: Tính 5 người.

Dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trong việc áp dụng quy định Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố các quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế theo các nội dung quy định tại quyết định này.