Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, kể từ ngày 21/3/2022 đến nay, đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Các nhà cung cấp nước ngoài có nhiều các tên "đình đám" như YouTube, Google, Tik tok, Netflix, Meta (Facebook)...

Theo số liệu thống kê, tổng số thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài cho tới nay đạt trên 7.250 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2023, số thuế thu được là 3.772 tỷ đồng.

Các nhà cung cấp nước ngoài như YouTube, Google, Tik Tok, Meta, Netflix… đã nộp tiền thuế ở Việt Nam đạt trên 7.250 tỷ đồng. Ảnh minh họa
Các nhà cung cấp nước ngoài như YouTube, Google, Tik Tok, Meta, Netflix… đã nộp tiền thuế ở Việt Nam đạt trên 7.250 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế cũng cho biết, đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, hiện có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua Cổng thông tin thương mại điện tử. Trong đó, có 146.967 cá nhân và 31.635 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với hơn 50,2 triệu lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 15.231 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian tới, đơn vị này sẽ tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp khác chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vướng mắc, để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cũng sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ để tổng hợp.