Tại Việt Nam, công tác quản lý thuế với hoạt động kinh doanh này đã tiếp cận theo 8 nhóm nền tảng: Nền tảng sàn giao dịch TMĐT; website/ứng dụng TMĐT; nền tảng mạng xã hội; nền tảng giao thông, vận tải, giao nhận; nền tảng đại lý; nền tảng thuê bao; nền tảng quảng cáo; nền tảng kho ứng dụng.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng phân loại người nộp thuế tham gia hoạt động TMĐT theo 2 nhóm chính gồm: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nước. Bao gồm: chủ sở hữu nền tảng có hoạt động TMĐT, tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nước thông qua sàn giao dịch TMĐT, mạng xã hội và các nền tảng khác.

Và cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới. Bao gồm: nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động đăng tải sản phẩm, nội dung thông tin số trên các nền tảng nước ngoài; tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua sàn giao dịch TMĐT và các nền tảng khác).

Google, Facebook... đã kê khai, nộp thuế trên 14,5 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa

Thông tin thêm, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, sau khi chính thức vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Lũy kế đến nay đã có 94 Nhà cung cấp nước ngoài như Google, Facebook... đã kê khai, nộp thuế với số thuế là trên 14,5 nghìn tỷ đồng.

Thông tin về số liệu quản lý thuế trong 2 năm gần nhất, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2022 doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 130,57 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng. Năm 2023 doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 146,28 tỷ USD), số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng.