Gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch
Ảnh minh họa

Theo đó, Gỗ Trường Thành bị xử phạt hành chính do công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Nguyên nhân do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng (tại BCTC năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ các công ty con (BCTC bán niên năm 2022 được soát xét).

UBCKNN yêu cầu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Hiện, hai nhóm cổ đông lớn của Gỗ Trường Thành là Công ty CP Xây dựng U&I của đại gia Mai Hữu Tín sở hữu 7,37% vốn điều lệ, và các DN liên quan đến Đồng Tâm của bầu Thắng là Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Đồng Tâm với tỷ lệ sở hữu 3,86%, Công ty TNHH MTVN Thương mại Đồng Tâm sở hữu 2,51%. Ông Võ Quốc Lợi con trai bầu Thắng cũng sở hữu 0,85% cổ phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.159,34 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 6,18% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách khá xa kế hoạch. Tính đến 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành là 3.041,7 tỷ đồng, bằng 74% vốn điều lệ