Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ UBCKNN, Ông Hiếu bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 09/04/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cp MPT của CTCP Tập đoàn MPT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 0% lên 5,85%).

Tiếp đó, ngày 29/04/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 1 triệu cp MPT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 5,85% xuống 0%) nhưng không công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của MPT.

Do đó, ông Hiếu bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.