Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 26/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.980.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá trong khoảng 1.430.000 - 2.100.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.320.000 - 3.530.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá trong khoảng 2.900.000 - 3.530.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 26/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.650.000 - 1.950.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.110.000 - 2.300.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.400.000 - 3.580.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.700.000 - 2.800.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 26/8:
Vietravel Airlines đã kín chỗ nhiều chuyến. Ảnh minh hoạ.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 26/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.600.000 - 1.800.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 910.000 - 2.400.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 875.000 - 2.600.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 3.310.000 - 3.470.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 26/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng hiện đã hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 850.000 đồng/ người lớn, số chỗ cùng còn hạn chế.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động khoảng 1.250.000/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã hết chỗ.