Giá heo sụt giảm HAGL ước lãi tháng 12 thấp hơn 42% so tháng trước
Giá heo sụt giảm HAGL ước lãi tháng 12 thấp hơn 42% so tháng trước

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) cho biết trong bối cảnh giá thịt heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11, kết quả kinh doanh tháng cuối năm chỉ bằng 58% so với tháng trước.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 4.574 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.181 tỷ đồng, gấp đến 9,2 lần.

Ước tính trong tháng 12/2022, doanh thu thuần của HAGL khoảng 474 tỷ đồng và lãi sau thuế 66 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 42% so với tháng 11.

Xét về cơ cấu, trong năm vừa rồi, ngành chăn nuôi đem về cho HAGL 1.620 tỷ đồng, tương ứng số lượng heo thịt tiêu thụ là 292.847 con. Ngành cây ăn trái tạo ra 2.277 tỷ đồng doanh thu với sản lượng 281.275 tấn, trong đó 57% sản lượng tiêu thụ là chuối xuất khẩu, chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc chiếm 43%. 677 tỷ đồng doanh thu còn lại đến từ ngành phụ trợ.

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu ở mức hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, lần lượt tăng 130% về doanh thu và gấp 8,8 lần về lợi nhuận so với năm 2021. Như vậy, tập đoàn đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.