Lãi suất phát hành tháng 2 có xu hướng tăng dần với mức tăng khoảng 0,03%/năm so với cuối tháng 1/2024 tại hầu hết các kỳ hạn. Tại phiên cuối cùng trong tháng 2, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm lần lượt là 1,42%; 2,31%; 2,51% và 2,65%.

Gần 28.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động trong tháng 2/2024

Theo HNX, trong tháng 2, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp có sự sụt giảm so với tháng 1/2024 do kỳ nghỉ giao dịch Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, giá trị giao dịch bình quân phiên có sự tăng nhẹ, đạt 9.363 tỷ đồng/phiên, tăng 2,91% so với tháng 1/2024; trong đó, giá trị giao dịch theo phương thức thông thường (outright) chiếm 58,58%, còn lại là giá trị giao dịch mua bán lại (repos). Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 2/2024 chiếm 1,86% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Lợi suất giao dịch bình quân của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có xu hướng giảm trong tháng 2/2024, cụ thể giảm ở các kỳ hạn 6 tháng, 30 năm và 20 năm, tương ứng giảm 48,23%; 10,78% và 5,22% so với cùng kỳ tháng trước và tăng ở kỳ hạn 1 năm, tương ứng tăng 103,51% so với cùng kỳ tháng trước.

Các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 10-15 năm và 7 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 16,92%; 15,15% và 12,66%.

Tổng kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2024 là 400.000 tỷ đồng, được phân bổ thành 7 loại kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn có khối lượng trái phiếu Chính phủ nhiều nhất là 15 năm với 140.000 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ 10 năm với 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với 70.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn khác được phân bổ như sau: Kỳ hạn 3 năm là 30.000 tỷ đồng. kỳ hạn 7 năm là 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 25.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh khối lượng phát hành kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.