Trước đó, ngày 24/2/2023, Sở Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội Hà Nội có quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/3/2023.

Mới đây, trong văn bản giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch, Tập đoàn FLC đã đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho công ty thêm thời gian khắc phục. Bên cạnh đó, FLC cũng đề nghị Sở cho phép cổ phiếu được giao dịch trở lại trên sàn chứng khoán.

Nguyên nhân là do sau khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu FLC không còn được chuyển nhượng dễ dàng. Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), đối với cổ phiếu lưu ký nhưng không được giao dịch trên sàn, VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận hoặc có hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, nếu cổ đông FLC muốn bán thì phải gửi văn bản đề nghị và hồ sơ tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Sau khi có ý kiến chấp thuận, hoặc hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD mới thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan.

Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ phải chấp nhận thời gian chờ đợi thủ tục chấp thuận, xác nhận từ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và VSD.

Khó mua bán cổ phiếu, FLC đề nghị được quay lại sàn. Ảnh minh họa: Tiền Phong
Khó mua bán cổ phiếu, FLC đề nghị được quay lại sàn. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Bên cạnh đó, Tập đoàn này giải trình, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 20/9/2022, Tập đoàn FLC mới ký được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo đương nhiệm nên FLC phải chờ tổ chức đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 4/3/2023 vừa qua, FLC tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường. Nhờ vậy, một số vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính mới được thông qua.

FLC cho biết: "Hiện, ban tổng giám đốc đang tiếp tục nỗ lực hết sức làm việc cùng với đơn vị kiểm toán và đi đến thống nhất về phương pháp, thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề".

Hai bên đã có biên bản làm việc thống nhất dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 30/4/2023.

Sau đó, FLC sẽ công bố các báo cáo thường niên trong vòng 20 ngày.

Tiếp theo, hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông năm 2022, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2023 và trình đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2022.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán và dự kiến cuối tháng 10/2023 sẽ phát hành các báo.