Eximbank muốn bán hết 6 triệu cổ phiếu quỹ giá hơn 20.000 đồng/cp
Eximbank muốn bán hết 6 triệu cổ phiếu quỹ giá hơn 20.000 đồng/cp

Theo đó, gần 6,1 triệu cổ phiếu quỹ mà Eximbank đang nắm giữ, được mua trong giai đoạn từ ngày 2/1/2014 đến 16/1/2014. Thời điểm đó, giá bình quân của lượng cổ phiếu này là 12.835 đồng/cp.

Thời gian dự kiến giao dịch là khi Ủy ban Chứng khóa Nhà nước thông báo việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Eximbank công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ khi bắt đầu thực hiện giao dịch.

Ngân hàng dự kiến giao dịch bán cổ phiếu sẽ diễn ra trong tháng 12/2023 đến tháng 1/2024 với phương thức được lựa chọn là khớp lệnh trên HOSE. Số lượng đặt bán trong mỗi ngày là từ 3% đến 10% tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký. Giá bán được xác định theo giá thị trường, tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính và quy chế của HOSE.

HĐQT Eximbank giao Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc triển khai các nội dung trong Nghị quyết. Ngoài ra, HĐQT yêu cầu giá bán mục tiêu bình không thấp hơn 20.199 đồng/cp (được tính theo lãi suất huy động bình quân từ năm 2014 đến 2023). Với mức giá trên, dự kiến Eximbank sẽ thu về ít nhất 123 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu EIB của Eximbank ở mức 19.000 đồng, thấp hơn 5,7% so với giá bán tối thiểu của số cổ phiếu quỹ nêu trên.

Trước đó, ngày 25/9, Eximbank đã hoàn tất phát hành hơn 265 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18% từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ. Hậu ốn điều lệ của nhà băng đã tăng lên gần 17.470 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần, mảng kinh doanh cốt lõi, đạt 868, 7 tỷ đồng, giảm gần 42% so với quý 3/2022. Lợi nhuận sau thuế ở mức 241,8 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận lũy kế của nhà băng giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.360,5 tỷ đồng.