Eximbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.470 tỷ đồng
Eximbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.470 tỷ đồng

Cụ thể, Eximbank dự kiến phát hành gần 265,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 18%, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận tối đa 18 cổ phần mới.

Lần gần đây nhất EIB đã thanh toán cổ tức năm 2013 vào ngày 30/6/2014 cho cổ đông với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt. Như vậy, sau 10 năm cổ đông của Eximbank sắp nhận được cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng từ 14.814 tỷ đồng lên 17.470 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 2.656 tỷ đồng. Dự kiến, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.330 tỷ đồng, giảm 12,5% so với 6 tháng đầu năm trước. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi 133,4 tỷ sang lỗ hơn 1,4 tỷ đồng.

Khoản giảm trích lập dự phòng tại ngân hàng này chỉ còn 270 tỷ đồng, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau nửa năm chỉ đạt 1.675 tỷ đồng (giảm 24%).

Cuối cùng, Eximbank báo lãi trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, giảm 26,1% - tương ứng thực hiện được 28% kế hoạch đề ra trước đó (dự kiến lợi nhuận năm đạt 5.000 tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của Eximbank đạt gần 190.301 tỷ đồng, tăng 2,8% so với hồi đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng nhẹ từ 130,5 tỷ lên hơn 131,8 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng lên 3.625 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu từ 1,8% cuối năm trước lên 2,75%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày 22/8, giá cổ phiếu EIB hiện đang ở mức 23.500 đồng/cổ phiếu.

Eximbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 17.470 tỷ đồng