Chánh Thanh tra Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 21/KLTT-ĐTT ngày 27/2/2024 về việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án Nhà hát tỉnh.

Dự án Nhà hát tỉnh An Giang có tổng mức đầu tư hơn 215 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, địa điểm xây dựng tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên. Chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.

Dự án Nhà hát tỉnh An Giang
Dự án Nhà hát tỉnh An Giang

Đoàn thanh tra phát hiện những hạn chế, vi phạm trong việc thực hiện dự án như: Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (lập ngày 6/8/2018) không ghi số, không đóng dấu xác nhận giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là chưa đúng quy định.

Hồ sơ đấu thầu còn thiếu quyết định thành lập tổ chuyên gia và các chứng chỉ đào tạo đấu thầu của từng thành viên trong tổ chuyên gia (ngày 3/8/2018), là chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu không ghi cụ thể ngày tháng năm ký đơn đề xuất chỉ định thầu. Đồng thời, đơn đề xuất chỉ định thầu không ghi cụ thể thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là không đáp ứng theo quy định.

Ngoài ra, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không cung cấp giấy khen hoặc xác nhận của chủ đầu tư đã thực hiện hoặc tài liệu trước đây chứng minh hoàn thành ít nhất 1 công trình dân dụng tương tự không chậm tiến độ; không cung cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II của nhân sự chủ trì dự toán.

Chủ đầu tư (bên mời thầu) không có thực hiện việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; chậm thực hiện lập thủ tục thanh toán cho nhà thầu khi đã nghiệm thu khối lượng.

Trong công tác tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Năm và Cộng Sự đã lập dự toán có khối lượng không đúng với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế tại gói thầu số 12 (thi công xây lắp khối nhà hát (sân khấu + sân khấu + phụ trợ)…

Đoàn thanh tra kiến nghị UBND tỉnh An Giang có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang.

Dự án Nhà hát tỉnh An Giang vi phạm quy định về đấu thầu, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra Sở Xây dựng cho biết, qua thanh tra đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Từ kết quả kiểm tra công tác đấu thầu, xác định hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Phát triển miền Nam không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư phê duyệt: Báo cáo tài chính trong 3 năm (năm 2017, 2018 và 2019) là 41,495 tỷ đồng (doanh thu bình quân về hoạt động xây dựng) thấp hơn doanh thu bình quân về hoạt động xây dựng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Vấn đề này đã dẫn đến kết quả lựa chọn nhà thầu bị sai lệch do Công ty TNHH Xây dựng Phát triển miền Nam cung cấp thông tin không trung thực về báo cáo tài chính trong 3 năm.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phát triển miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc đã cung cấp Chứng thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số GI21BL6312 ngày 12/10/2021 và Thư bảo lãnh tiền tạm ứng số GI21BL6314 ngày 12/10/2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển - Chi nhánh An Giang. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị An Giang xác nhận vào ngày 13/10/2021.

Tuy nhiên, theo xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển - Chi nhánh An Giang tại Văn bản số 189/BIDV.AG-KHDN ngày 15/02/2023 thì ngân hàng không phát hành Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số GI21BL6312 ngày 12/10/2021, đồng thời cũng không phát hành Thư bảo lãnh tiền tạm ứng số GI21BL6314 ngày 12/10/2021. Do đó, không có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tiền 3.163.316.310 đồng và cũng không có trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước số tiền 20.496.528.000 đồng.

Đoàn thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý đối với các trường hợp sai phạm theo quy định.