Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 482 ngày 5/5 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọ dầu Dung Quất. Trước đó, Chính phủ đã chấp thuận tại Văn bản số 2579 ngày 16/12/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 9016 ngày 22/12/2014. Thế nhưng, do nhiều vướng mắc, dự án nâng cấp mở rộng nhà máy này vẫn chưa triển khai.

Theo Quyết định, dự án sẽ nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu, nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EURO V; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo lộ trình bắt buộc áp dụng của Chính phủ...

Dự án sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 51,67 ha, gồm hơn 41 ha mở rộng thêm và hơn 10,6 ha đất dự phòng hiện có bên trong nhà máy, không sử dụng mặt biển.

Tổng vốn đầu tư dự án 31.235 tỉ đồng, tương đương 1,257 tỉ USD. Nguồn vốn theo cơ cấu chủ sở hữu/vốn vay, tỷ lệ 40/60. Nhà đầu tư được xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay cho phù hợp với thực tế khả năng cân đối nguồn và đem lại hiệu quả cao hơn.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu 12.494 tỉ đồng, tương đương 503 triệu USD. Vốn vay 18.741 tỉ đồng, tương đương 754 triệu USD.

Vốn cần phải cân đối nguồn là 27.299 tỉ đồng (được tính từ sơ bộ tổng mức đầu tư trừ thuế VAT được hoàn và chi phí đã thực hiện), gồm vốn chủ sở hữu là 10.920 tỉ đồng, vốn vay là 16.379 tỉ đồng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được mở rộng với kinh phí 31.000 tỉ đồng
Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được mở rộng với kinh phí 31.000 tỉ đồng.

Như vậy, so với vốn dự toán năm 2014 là 1,8 tỉ USD, tổng vốn đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất nay thấp hơn gần 0,56 tỉ USD. Mục tiêu đầu tư trước đây nhằm nâng công suất từ 148.000 thùng/ngày lên 192.000 thùng/ngày, nhưng theo Quyết định 482, chỉ nâng lên 171.000 thùng/ngày.

Với việc mở rộng, nhà máy sẽ nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô để chế biến, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của cả nước, đặc biệt khu vực Trung Bộ.

Với việc bổ sung và nâng cấp các phân xưởng công nghệ, phụ trợ, ngoại vi để đáp ứng công suất nhà máy 171.000 thùng/ngày, dự án sẽ có thêm 5 phân xưởng công nghệ bản quyền mới.

Bao gồm: phân xưởng xử lý xăng bằng hydro (GHDT); phân xưởng xử lý diesel bằng hydro (DHDT); phân xưởng alkyl hóa (ALK); phân xưởng sản xuất hydro (HGU); phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU3/4).

Ngoài ra, bổ sung thêm 2 phân xưởng công nghệ không bản quyền gồm: phân xưởng xử lý nước chua (SWS2) và phân xưởng tái sinh amin (ARU2).

Cùng với đó là một số phân xưởng công nghệ cần hiệu chỉnh, cải hoán như chưng cất dầu thô, xử lý dầu hỏa, xử lý khí hóa lỏng, xử lý dầu nhẹ bằng hydro...