Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa phúc đáp về đề nghị gia hạn thời gian thuê đất và tiến độ thực hiện Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên.

Phúc đáp trên cho hay, theo Kết luận số 9097/KL-BKHĐT ngày 23/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành pháp luật đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, đối với Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm Cà phê Trung Nguyên Legend tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đang thuộc trường hợp phải rà soát vi phạm theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014 và điểm I, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Đồng thời, tại văn bản số 1121/UBND-KH ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh, đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, báo cáo xử lý các nội dung theo Kết luận số 9097/KL-BKHĐT ngày 23/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Do đó, liên quan đến nội dung đề nghị gia hạn thời gian thuê đất và tiến độ thực hiện dự án của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên thì sau khi các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát xử lý các nội dung vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra và UBND tỉnh có chỉ đạo tiếp theo thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phúc đáp.

 Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An, tỉnh Lâm Đồng đã chậm tiến độ 3 năm.
Dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An, tỉnh Lâm Đồng đã chậm tiến độ 3 năm.

Trước đó, ngày 26/10/2017, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên.

Theo đó, mục tiêu của dự án là xây dựng không gian thưởng lãm và trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê Trung Nguyên và các loại hàng hóa khác; kinh danh dịch vụ ăn uống, góp phần tạo việc làm, đóng góp ngân sách cho địa phương. Dự án này có diện tích 15.529 m2 đất và tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng (trong đó vốn của Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên 15 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động khác).

Theo tiến độ đầu tư ghi tại Quyết định chủ trương đầu tư, đến hết quý III/2019, Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend phải hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm Cà phê Trung Nguyên Legend đã bị Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết luận là một trong 14 dự án chậm tiến độ so với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cụ thể, dự án này của Trung Nguyên đã chậm tiến độ đến 3 năm.

Theo kết luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên lập hồ sơ dự án đề xuất dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 33 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 15 tỷ đồng, nhưng không nêu phương thức góp vốn, tiến độ góp vốn; vốn huy động 18 tỷ đồng nhưng không có phương án huy động vốn (vay từ tổ chức tín dụng…) và tiến độ dự kiến là chưa đúng theo mẫu quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty Trung Nguyên chỉ mới hoàn thành các thủ tục pháp lý bao gồm ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, kế hoạch bảo vệ môi trường. Hiện nay dự án chưa đầu tư xây dựng, chậm tiến độ 3 năm là vi phạm quy định tại Luật Đất đai 2013.

Thanh tra Bộ Kế hoạch - Đầu tư xác định, Công ty Trung Nguyên lập hồ sơ đề xuất dự án với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng. Trong đó vốn góp 15 tỷ đồng nhưng không nêu phương thức góp vốn, vốn huy động 18 tỷ đồng nhưng không có phương án huy động vốn.

“Trách nhiệm các sai sót, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra.