Trong năm gần nhất, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ghi nhận 733 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ, tăng 32% so với năm liền trước, tương đương mức tăng ròng gần 180 tỷ đồng trong năm. Nhờ việc cải thiện biên lãi gộp từ 83,7% năm liền trước lên 87% năm 2020 mà lợi nhuận gộp HNX thu về trong năm đã tăng 37%, đạt 637 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thu về khoản lợi nhuận trước thuế 499 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng tương ứng, đạt399 tỷ đồng. Dù mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng 46% của chỉ tiêu lợi nhuận trên sàn HoSE (Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM), song đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của sàn HNX, xét cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cao kỷ lục
Doanh thu sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội cao kỷ lục

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản cân đối nguồn vốn của HNX đạt 1.356 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đã là 1.000 tỷ và 356 tỷ nợ phải trả. Theo số liệu của HNX, năm vừa qua đã có tới 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt khoảng 403.400 tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký và tăng 36% so với năm 2019.

Trong khi đó, số liệu của SSI Research ghi nhận các doanh nghiệp đã phát hành tổng cộng 455.000 tỷ đồng trái phiếu năm vừa qua, tăng 48%. Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng thêm 40% và tương đương 12% GDP của Việt Nam. Chiếm đa số giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm qua vẫn là các doanh nghiệp bất động sản với 182.500 tỷ đồng, tương đương 40,1% tổng phát hành toàn thị trường. Đây cũng là nhóm doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất 2 năm qua.

Lý do chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận năm vừa qua của HNX tăng thấp hơn doanh thu là do năm 2019 trước đó, Sở giao dịch này có ghi nhận một khoản lợi nhuận khác gần 42 tỷ đồng từ quỹ phát triển khoa học công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích kinh doanh. Đến năm 2020, do không còn ghi nhận khoản tiền này nên phần lợi nhuận khác của HNX đã giảm về chỉ còn 120 triệu đồng.