Doanh số giao dịch liên ngân hàng tăng

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND tập trung vào kỳ hạn qua đêm (90% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (5% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 76% và 12%.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm là 2,91%/năm; 1 tuần là 2,92%/năm và 1 tháng là 3,09%/năm. Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm là 0,12%/năm; 1 tuần 0,16%/năm; 1 tháng là 0,29%/năm.