Sản phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo - 70ml
Sản phẩm Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo - 70ml

Theo đó, ngày 10/12/2021, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 14546/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm "Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo - 70ml" không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với lô mỹ phẩm “Green Cross Dung dịch rửa tay hương dưa táo - 70ml” (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 187/19/CBMPBD), số lô: 3G4211310, do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam (Địa chỉ: 28 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Các sản phẩm trên đã được kiểm nghiệm và nhận định là không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN, không đạt tiêu chuẩn để lưu hành trên thị trường.

Công văn số 14546/QLD-MP
Công văn số 14546/QLD-MP

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Green Cross Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên để tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Ngoài ra, Công ty gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/12/2021.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên, đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Trước đó, vào ngày 01/11/2021, Công ty TNHH Green Cross Việt Nam cũng đã bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên-100ml” (Số lô: 3F2921320; hạn dùng: 090624; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 187/19/CBMP-BD) vì lý do tương tự.