Theo HoSE, hiện có 515 mã chứng khoán niêm yết.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), tính đến hết phiên 30/12, trên sàn có 515 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 99 mã chứng quyền có bảo đảm.

Về thanh khoản, cả năm 2022 thanh khoản thị trường với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 653,96 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch bình quân đạt 17.004 tỷ đồng; giảm lần lượt 11,3% về khối lượng và 21,24% về giá trị so với năm trước đó.

Năm 2022, vốn hóa của sàn này đã giảm 1,8 triệu tỷ đồng, giá trị vốn hóa niêm yết tại cuối ngày 30/12 đạt hơn 4,01 triệu tỷ đồng.

Những ngành giảm nhiều là bất động sản giảm 14,3%; hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 6,09%; công nghiệp giảm 2,13%. Bên cạnh đó, một số ngành tăng mạnh là năng lượng tăng 8,37%; ngành chăm sóc sức khỏe tăng 6,23%; ngành tài chính tăng 2,39%.

Trong năm 2022, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 670 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 7,9% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2022 đạt trên 62.163 tỷ đồng, chiếm hơn 10,03% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tháng 12/2022 với giá trị hơn 11.912 tỷ đồng.