Theo kế hoạch, việc di dời các doanh nghiệp được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ di dời các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích khu 1 khoảng 75 ha nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt, Xa lộ Hà Nội.

Giai đoạn 1 được yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2024. Như vậy, từ nay đến thời điểm hoàn thành còn khoảng 6 tháng để doanh nghiệp di dời.

Di dời hết các doanh nghiệp khỏi KCN Biên Hòa 1 trước 12/2025

Giai đoạn 2, sẽ di dời toàn bộ các doanh nghiệp còn lại, hoàn thành trước tháng 12/2025. Hiện tại, có 76 doanh nghiệp còn thời hạn thuê đất đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Đồng Nai, giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ di dời doanh nghiệp và người dân trong khu công nghiệp Biên Hòa 1. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tiến độ trình UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất trình các cơ chế chính sách, giải pháp liên quan để hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng trình HĐND tỉnh xem xét thong qua trong quý II/2024.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu chính sách, giải pháp hỗ trợ đời sống người lao động, chi phí đào tạo nguồn nhân lực để trình HĐND thông qua vào quý IV/2024.

Như vậy, đến nay các cơ chế chính sách cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua. Do vậy, việc hoàn thành di dời doanh nghiệp giai đoạn 1 vào cuối năm nay là bài toán nan giải cho các doanh nghiệp tại đây.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng đề án sẽ được tách hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 thành 2 hồ sơ với quy mô từng dự án.

Cụ thể, dự án khu vực Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh, quy mô diện tích khoảng 44 ha và hiện nay đang triển khai các dự án trụ sở công an tỉnh và trụ sở kiểm toán Nhà nước khu vực XIII. Còn dự án Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 286 ha.

KCN Biên Hòa 1 được hình thành từ năm 1963 với tên gọi ban đầu là Khu kỹ nghệ Biên Hòa, sau năm 1975 được đổi tên như hiện tại. Tháng 5/2020, Thủ tướng ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật KCN Biên Hòa 1, trong đó quy định KCN Biên Hòa 1 được tổ chức và hoạt động theo quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ngày 5/2/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, chi khoảng 7.500 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu của đề án là xây dựng một Khu đô thị - dịch vụ - thương mại mới văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo bộ mặt mỹ quan đặc trưng cho khu vực nói riêng và TP Biên Hòa nói chung. Cải thiện môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường nước của hệ thống sông Đồng Nai và khu vực lân cận.