Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, bà Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Thị ủy Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế- xã hội.

Năm 2020, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 9,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 441 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán thành phố giao. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ2021-2026; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị...

Đáng chú ý, bà lãnh đạo Thị ủy địa phương này mong muốn Thành phố cho phép nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc Hà Nội

Đối với làng cổ Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét có cơ chế đặc thù về cấp đất giãn dân cho các hộ gia đình trong khu vực làng cổ.

UBND TP Hà Nội tiếp tục có các cơ chế chính sách cho khu vực làng cổ Đường Lâm cụ thể như hỗ trợ vật liệu lợp mái ngói cho các hộ dân khi cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ để đảm bảo giữ không gian làng cổ.

Thành phố sớm có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực II của di tích Làng cổ ở Đường Lâm. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn di tích để đảm bảo thực hiện đầu tư, quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích có hiệu quả trong tương lai.

Đối với khu vực bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ Seraphin; Đồng thời xem xét, tham mưu các chính sách hỗ trợ cho người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường thống nhất với chính sách đang thực hiện tại khu xử lý rác Nam Sơn.

Trước đó, năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định thành lập thành phố Sơn Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Khi đó, Thành phố Sơn Tây có 11.346 ha diện tích tự nhiên, 181.831 nhân khẩu và có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Phú Thịnh và các xã: Đường Lâm, Viên Sơn, Trung Hưng, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Kim Sơn, Sơn Đông và Cổ Đông.

Tháng 8/2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập với Hà Nội. Tháng 5/2009, Chính phủ ra nghị quyết chuyển Thành phố Sơn Tây thành Thị xã Sơn Tây, trực thuộc Thành phố Hà Nội như hiện nay.