Cụ thể, danh sách các ngân hàng được cập nhật xếp hạng là: (1) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), (2) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (3) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), (4) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), (5) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), (6) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), (7) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) , (8) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), (9) Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), (10) Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), (11) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và (12) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đã nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn của 8 ngân hàng lên một bậc. Danh sách này bao gồm ABBank, VietcomBank, BIDV, LienVietPostBank, OCB, SHB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB, VietinBank, và MSB.

Đồng thời, nâng một bậc đối với xếp hạng rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác với 7 ngân hàng bao gồm BIDV, Agribank, VietinBank, ABBank, LienVietPostBank, SHB và MSB.

Theo Moody's, sức mạnh tín dụng của Việt Nam là yếu tố đầu vào quan trọng trong việc xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành đối với các tổ chức tài chính trong nước. Việc nâng xếp hạng các ngân hàng mới nhất phản ánh khả năng hỗ trợ của chính phủ mạnh mẽ hơn trong thời điểm căng thẳng.

12 ngân hàng Việt vừa được Moody's nâng hạng tín nhiệm
12 ngân hàng Việt vừa được Moody's nâng hạng tín nhiệm. Ảnh minh họa

Moody’s cũng cho biết, triển vọng xếp hạng của ABBank, LienVietPostBank và MSB vẫn Ổn định. Trong khi triển vọng xếp hạng của các ngân hàng Agribank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, VIB, Vietcombank và Vietinbank chuyển từ Tích cực sang Ổn định. Triển vọng đánh giá của SHB vẫn Tích cực.

Bên cạnh đó, việc nâng xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank là khó có thể xảy ra vì các ngân hàng này đang có cùng mức với xếp hạng chủ quyền Ba2 của Việt Nam.

Việc nâng cấp xếp hạng tiền gửi và tổ chức phát hành của TPBank, OCB, SeABank và VIB cũng khó xảy ra vì yêu cầu nâng cấp nhiều bậc về sức mạnh tín dụng độc lập hoặc đánh giá tín dụng cơ bản (BCA).

Xếp hạng tiền gửi và tổ chức phát hành của MSB, ABB, LienVietPostBank và SHB có thể được nâng hạng nếu sức mạnh tín dụng độc lập được cải thiện dẫn đến việc nâng cấp BCA.