UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn vì đã khai thác khoáng sản mà không có thiết kế mỏ ở mỏ đất sét xã Điền Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra tại mỏ đất sét xã Điền Trung, huyện miền núi Bá Thước, đồng thời có biên bản xử phạt vi phạm hành chính số 07/BB ngày 27/3/2023 đối với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, địa chỉ Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vì đã khai thác mỏ sét ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước khi chưa có thiết kế mỏ.

Công ty Mía đường Lam Sơn tại huyện Thọ Xuân
Công ty Mía đường Lam Sơn tại huyện Thọ Xuân. Ảnh minh họa: Công Lý

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tình Thanh Hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. Đây là khung hình phạt nhẹ nhất vì đơn vị này vi phạm lần đầu, đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả, đã lập hồ sơ thiết kế mỏ đang trình Sở Xây dựng thẩm định.

Trước đó, ngày 28/4, UBND huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (Công ty Xuân Thiện 2) số tiền 70 triệu đồng.

Theo Quyết định số 1303/ QĐ-XPHC của UBND huyện Ngọc Lặc, do Chủ tịch Bùi Huy Toàn ký ngày 28/4/2023, Công ty Xuân Thiện 2 đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể công ty này đã tự ý chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với tổng diện tích vi phạm là 20,75ha.

Trong đó, công ty đã tự ý bóc phong hóa, san gạt, lu lèn tạo mặt bằng đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 20.75ha trong phạm vi dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 tại xã Nguyệt Ấn huyện Ngọc Lặc được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1443/QĐ- UBND ngày 4/5/2021.

Địa điểm vi phạm tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Vị trí cụ thể được xác định tại sơ đồ khu đất kèm theo biên bản kiểm tra thực địa ngày 18/04/2023 thuộc mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC/2022 được sở TNMT phê duyệt ngày 1/6/2022. Hình thức xử phạt hành chính là 70 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi trên.

Công ty Mía đường Lam Sơn và Xuân Thiện 2 bị xử phạt tổng 170 triệu đồng
Khi các thủ tục pháp lý chưa hoàn chỉnh, Tập đoàn Xuân Thiện "bất chấp" các quy định, tiến thành thi công san lấp tại dự án. Ảnh: Kinh tế và Môi trường

Tại biên bản thực địa ngày 18/4/2023 của đoàn kiểm tra huyện Ngọc Lặc có nêu rõ, đề nghị công ty Xuân Thiện 2 và 3 dừng hoàn toàn việc san lấp mặt bằng tại 2 khu đất được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trường đầu tư nhưng chưa được thuê đất theo quy định. Chỉ được thực hiện khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Đồng thời yêu cầu xã UBND xã Nguyệt Ấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, tại cả 2 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký ngày 4/5/2021 có nêu rõ: Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng, nếu Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 không hoàn thành hồ sơ sử dụng đất theo quy định thì Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.