Trước đó, từ ngày 20/3 – 27/3, với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư, công ty này đã bán ra 13 triệu cổ phiếu VCG bằng phương pháp khớp lệnh, qua đó hạ sở hữu tại Vinaconex xuống còn 292,6 triệu cổ phần, tương đương 60,23% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ngay sau khi hoàn tất giao dịch này, Pacific Holdings tiếp tục đăng ký bán ra 19,6 triệu cổ phiếu VCG với cùng mục đích như trên. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/3 – 28/4 theo phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận.

Trong trường hợp hoàn tất giao dịch, Pacific Holdings sẽ hạ sở hữu tại VCG xuống còn 273 triệu cổ phần, tương đương 56,19% vốn của Vinaconex.

Pacific Holdings trở thành cổ đông chi phối của Vinaconex sau khi mua lại 277,8 triệu cổ phần, tương đương 62,9% vốn từ Công ty TNHH An Quý Hưng vào ngày 23/2/2022. Giao dịch được thực hiện ngoài hệ thống, theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Vinaconex vừa qua đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 14/4 tại Hà Nội.

Trên thị trường, cổ phiếu VCG vừa có 2 phiên tăng mạnh liên tiếp lên mức 21.000 đồng/cp. Mức thị giá này đã tăng gần 78% so với đáy hồi giữa tháng 11 nhưng vẫn thấp hơn khoảng 57% so với đỉnh đạt được đầu năm ngoái. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, Pacific Holdings có thể thu về thêm 412 tỷ đồng từ thương vụ thoái bớt vốn tại Vinaconex.

Công ty mẹ của Vinaconex muốn bán thêm 19,6 triệu cổ phiếu VCG
Công ty mẹ của Vinaconex muốn bán thêm 19,6 triệu cổ phiếu VCG. Ảnh minh họa

Về người có liên quan, ông Trần Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vinaconex hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Pacific Holdings. Bên cạnh đó, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Dương Văn Mậu - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng giám đốc Vinaconex đều là cổ đông sáng lập và thành viên HĐQT của Pacific Holdings.

Theo tờ trình kế hoạch kinh doanh, trong năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của công ty được đặt mục tiêu ở mức 16.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 860 tỷ đồng, lần lượt tăng 70% và giảm 92% so với thực hiện của năm 2022.

Trong khi đó, kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2023 là 10.270 tỷ đồng và 345 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chia cổ tức được giữ nguyên ở mức 10%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 200 tỷ xuống 1.929,4 tỷ đồng. Tuy nhiên do tốc độ giảm của giá vốn nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của VCG vẫn tăng gần 55% so với cùng kỳ lên 375,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 64,6% về còn 78 tỷ đồng trong khi các khoản chi phí vẫn duy trì ở mức cao đã khiến lợi nhuận sau thuế giảm từ 173,74 tỷ xuống còn 80,16 tỷ đồng.

Dù quý 4 giảm mạnh, lũy kế cả năm 2022, doanh thu hợp nhất của Vinaconex vẫn tăng 50% so với thực hiện 2021 lên 8.629,3 tỷ đồng, trong khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.049,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận của năm.