Công ty CP Xi măng Tân Quang
Nhà máy sản xuất xi măng công suất 910.000 tấn xi măng/năm của CP xi măng Tân Quang-VVMI tại xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang.

Cụ thể, UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang (cơ sở tại xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang) tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật tại các vị trí ống khói lò nung và nghiền nguyên liệu, ống khói làm nguội clanke và ống khói nghiền xi.

Đây được đánh giá là mức phạt tiền cao hiếm thấy đối với một doanh nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang từ trước đến nay.

Mức phạt trên được áp dụng gần kịch khung theo Nghị định 155/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Ngoài ra, Công ty CP Xi măng Tân Quang phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khác phục xong hậu quả vi phạm. Công ty này cũng buộc phải cải tạo công trình xử lý khí thải bảo vệ môi trường theo quy định, buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Thời gian khắc phục trong 30 ngày.

Cũng theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 15 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Công ty CP Xi măng Tân Quang có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng.