4303-co-phieu-bi-canh-bao-2081-1617700193-860x0
Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp bị chuyển sang diện cảnh báo

CTCP Minh Hữu Liên (HNX - Mã: MHL)

Từ 11/2, Cổ phiếu MHL của Minh Hữu Liên đã bị Sở GDCK Hà Nội đưa vào diện cảnh báo và không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2021 trên BCTC năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2021 của Minh Hữu Liên là số âm.

CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HOSE - Mã: SKG)

Cổ phiếu SKG bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 6/4/2022 do lợi nhuận sau thuế năm 2021 âm đồng thời, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thông báo cắt margin với cổ phiếu SKG từ ngày 30/3/2022.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HOSE - Mã: CII)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu CII vào diện cảnh báo từ ngày 30/3/2022. Nguyên nhân đưa ra do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 332,4 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021. Trước đó, cổ phiếu nãy cũng bị HOSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ cũng với nguyên nhân tương tự.

CTCP Vận tải biển Việt Nam - Vosco (HOSE - Mã: VOS)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Vận tải biển Việt Nam - Vosco (HOSE: VOS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 23/3/2022 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 490,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 âm 420,5 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (HOSE - Mã: TNI)

Cổ phiếu TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam bị HOSE liệt vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/2/2022 vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là âm 16,26 tỷ đồng, thuộc diện bị cảnh báo.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HOSE - Mã: HNG)

HOSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119,43 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Đồng thời, HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của công ty.

Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp bị chuyển sang diện cảnh báo
HOSE tiếp tục duy trì cảnh báo với cổ phiếu HNG của HAGL Agrico HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng ...
Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp bị chuyển sang diện cảnh báo
Cổ phiếu PCG tiếp tục bị cảnh cáo, công ty "thanh minh" và đưa ra hướng khắc phục Nguyên nhân khiến cổ phiếu PCG tiếp tục duy trì diện cảnh báo là do tại thời điểm 31/12/2021, công ty vẫn còn lỗ lũy ...
Cổ phiếu nhiều doanh nghiệp bị chuyển sang diện cảnh báo
HOSE chính thức "cảnh báo" cổ phiếu VIG từ hôm nay 25/3 Nguyên nhân là do VIG đã có lãi trở lại trong năm 2021, tuy nhiên công ty vẫn còn lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2021. ...