Cổ phiếu nào có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng 8 trên HNX?

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 trong tháng này có tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.776 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 39,8 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,14% khối lượng giao dịch và 79,12% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất tại HNX là mã chứng khoán SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với tỷ trọng 17,88% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 536 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 10,97%, tương đương hơn 329 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài sau chu kỳ 10 tháng mua ròng liên tiếp đã bán ròng hơn 23 tỷ đồng trong tháng 8, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 790 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 813 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với tỷ trọng 10,46%, tương đương 6,6 triệu cổ phiếu; tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 7,6% khối lượng của nhà đầu tư ngoại, tương đương hơn 4,8 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều nhất là TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG với hơn 8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm tỷ trọng 12,6% khối lượng giao dịch của khối này; tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam hơn 5,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 8,08%.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các CTCK thành viên trong tháng 8/2023 có giá trị giao dịch hơn 504 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,99% toàn thị trường), trong đó khối này mua ròng với giá trị đạt 159,6 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2023, thị trường niêm yết HNX có 1 doanh nghiệp hủy niêm yết cổ phiếu và 10 doanh nghiệp niêm yết bổ sung hơn 137,6 triệu cổ phiếu. Tại thời điểm cuối tháng 8/2023, thị trường niêm yết HNX có 330 mã chứng khoán với giá trị niêm yết đạt 148,9 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu nào có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng 8 trên HNX?

Trong tháng 8, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX biến động mạnh, chỉ số HNX-Index đạt đỉnh vào giữa tháng và giảm mạnh ngay sau đó, đóng cửa ở mức 249,75 điểm, tăng 4,25% so với cuối tháng 7-2023.

Trong đó, chỉ số cao nhất tháng đạt 252,56 điểm vào ngày 16-8, tăng 5,43% so với thời điểm cao nhất tháng 7-2023. Đây cũng được ghi nhận là mức chỉ số HNX-Index cao nhất kể từ đầu năm.

Thanh khoản trên thị trường cũng đồng thời tăng. Với 23 phiên giao dịch được thực hiện trong tháng 8, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 124 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 2.191 tỷ đồng/phiên, tăng 15,05% về khối lượng giao dịch và tăng 26,3% về giá trị giao dịch so với tháng liền trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 305,79 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối tháng 7.