Cổ phiếu GIL của Gilimex bị cắt margin
Cổ phiếu GIL của Gilimex bị cắt margin

Ngày 29/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã Quyết định đưa cổ phiếu CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL - sàn HOSE) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

HOSE cho biết việc đưa cổ phiếu GIL vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, điều này đồng nghĩa các công ty chứng khoán không được phép cấp margin cho nhà đầu tư mua cổ phiếu GIL.

Lý do đưa ra là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất bán niên năm 2023 của Gilimex là số âm.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 425,96 tỷ đồng, giảm 84,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 44,36 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17,5%, về chỉ còn 1,2%.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính của Gilimex còn ghi nhận âm 217 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 461,5. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 565,97 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 410,2 tỷ đồng.

Năm 2022, Gilimex cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 92,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2013 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như nửa đầu năm 2023, giá trị âm lớn nhất là năm 2013 với giá trị âm 52,02 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu GIL giảm 50 đồng về 29.500 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo cổ phiếu GIL không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo cổ phiếu GIL không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ