Cụ thể, ngày 20/03/2024, HOSE nhận được công bố thông tin về BCTC kiểm toán 2023 của APC với kết quả lỗ sau thuế gần 36 tỷ đồng. Trước đó, Công ty này báo lỗ sau thuế lần lượt gần 1.6 tỷ đồng và 9 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022.

Trên BCTC kiểm toán 2023, trong bối cảnh doanh thu thuần giảm hơn 13% nhưng giá vốn lại tăng lên, lãi gộp của APC đi lùi hơn 43% còn hơn 25 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí (đặc biệt là gần 32 tỷ đồng chi phí lãi vay), Công ty lỗ sau thuế gần 36 tỷ đồng.

Cổ phiếu Chiếu xạ An Phú (APC) chính thức bị huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE
Cổ phiếu Chiếu xạ An Phú (APC) chính thức bị huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE. Ảnh internet

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Cổ phiếu của Công ty Đại chúng bị huỷ niêm yết khi xảy ra các trường hợp như kết quả sản xuất, kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo kiểm toán gần nhất”.

Chính vì vậy, HOSE đã quyết định huỷ niêm yết cổ phiếu APC.

Tuy nhiên, thông báo của HOSE không đề cập tới ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu APC trên sàn HOSE.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi HoSE, lãnh đạo Chiếu xạ An Phú không phân tích chi tiết nguyên nhân lỗ nặng mà chỉ cho biết kết quả này đến từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí lãi vay tăng cao 22%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APC đang trải qua chuỗi giảm hai phiên liên tiếp nhưng biên độ giảm không lớn. Cổ phiếu này đóng cửa phiên giao dịch 22/3 tại 7.870 đồng. Vốn hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của công ty là 156 tỷ đồng.

Chiếu xạ An Phúc được thành lập năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực chiếu xạ khử trùng các loại thuỷ sản, bảo quản rau quả đông lạnh. Công ty giao dịch phiên đầu tiên trên sàn chứng khoán vào năm 2010. Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên lên đến 39.000 đồng. Giai đoạn hoàng kim của cổ phiếu này là khoảng cuối năm 2017 khi thị giá có thời điểm lên đến 82.000 đồng.

Theo số liệu tài chính gần nhất được công bố, công ty có tổng tài sản 890 tỷ đồng và nợ phải trả khoảng 300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là 590 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 260 tỷ đồng.