Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 250 triệu đồng
Ảnh minh họa

Ngày 16/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 691/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (Công ty) (Địa chỉ: Tầng 4, tầng 7, Toà nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định điểm đ Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn (Trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định).

Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định Điểm c Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (Công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông thành lập vào tháng 12/2006, với vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của công ty đã đạt 2.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2022, dù doanh thu của TPS tăng 125,8%, đạt gần 662 tỷ đồng, song chi phí tăng đột biến 251,99%, lên 823 tỷ đồng, dẫn tới lỗ sau thuế tới 129 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 53,7 tỷ đồng. Đây là số lỗ kỷ lục kể từ khi Công ty niêm yết lên sàn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của TPS đạt gần 1.428 tỷ đồng, tăng 164% so cùng kỳ; song lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 92,45 tỷ đồng.

Năm 2022, TPS lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tăng 90% so với thực hiện 2021. Với kết quả đạt được, CTCK này đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 23,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.