Cụ thể, theo kế hoạch, tại phiên họp cổ đông ngày 21/4 tới đây, các cổ đông Vietcombank sẽ bầu ra HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2023-2028 tại ngân hàng bao gồm 11 thành viên. Trong đó, 1 thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 1 thành viên HĐQT độc lập.

Trước mắt, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ban lãnh đạo Vietcombank mới đề xuất cổ đông bầu 8 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó có 6 thành viên HĐQT đương nhiệm là ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; các ông Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Mỹ Hà, Nguyễn Mạnh Hùng và Hồng Quang cùng giữ vị trí thành viên HĐQT.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng trình cổ đông thống nhất và bầu 1 thành viên HĐQT đại diện vốn nhà đầu tư nước ngoài (nhân sự do Mizuho đề cử) là ông Shojiro Mizoguchi. Hiện nhân sự này cũng đang là thành viên HĐQT đương nhiệm tại Vietcombank.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình rút khỏi HĐQT Vietcombank
Ông Trương Gia Bình.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng trình cổ đông thống nhất và bầu 1 thành viên HĐQT đại diện vốn nhà đầu tư nước ngoài (nhân sự do Mizuho đề cử) là ông Shojiro Mizoguchi. Hiện nhân sự này cũng đang là thành viên HĐQT đương nhiệm tại Vietcombank.

Vietcombank cho biết không bầu tái cử chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, theo nguyện vọng cá nhân của ông Bình.

Thành viên HĐQT độc lập để thay thế ông Trương Gia Bình dự kiến sẽ là ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viet Lotus. Ông Ngoạn là nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguyên Tổ tưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcombank (hiện nay dã nghỉ hưu).

Như vậy theo kế hoạch, ông Trương Gia Bình sẽ không tham gia vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông Trương Gia Bình được bầu vào HĐQT Vietcombank tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Vietcombank tăng 39% so với năm 2021 (khoảng 36.774 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2022)