Chỉ trong 2 ngày ACB 'hút' về 10.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo đó, lô trái phiếu đầu tiên mã ACBL2426001 được phát hành trong ngày 4/6, tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 4/6/2026. Chỉ sau đó 1 ngày, ACB tiếp tục “hút” thành công 5.000 tỷ đồng qua mã trái phiếu ACBL2426002, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngàu 5/6/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và mệnh giá là 1 tỷ đồng. Các thông tin khác về trái phiếu của ACB chưa được công bố.

Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên được ACB phát hành trong năm 2024. Trước đó, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 18.900 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023 – theo dữ liệu của Chứng khoán MB (MBS).

Trong quý I/2024, ACB báo lợi nhuận trước thuế đạt 4.892 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm tước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 3.905 tỷ đồng, giảm 5,6%. Lợi nhuận ACB đi xuống so với cùng kỳ do ngân hàng nâng chi phí trích lập dự phòng lên gấp đôi.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của ACB đạt 727.298 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng của ACB ở mức 506.122 tỷ đồng (ngân hàng không có trái phiếu doanh nghiệp), tăng 3,8% so với đầu năm. Huy động tăng 2,1%, ở mức 492.804 tỷ đồng.

Taị thời điểm 31/3, có tổng cộng hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu ACB lưu hành trên thị trường. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 1 – 2 năm có quy mô ở mức gần 22.900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là gần 11.200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm là gần 1.500 tỷ đồng và 10 năm là hơn 2.400 tỷ đồng.