Theo đó, nếu phát hiện ra các vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp với NHNN thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng. Việc thanh tra, kiểm tra dự kiến sẽ được thực hiện tại cả doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) đã phát triển nhanh, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu phí của thị trường bảo hiểm nhân thọ và 14% tổng doanh thu phí của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Bộ Tài chính thanh tra 4 công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng. Ảnh minh họa
Bộ Tài chính thanh tra 4 công ty bảo hiểm liên kết ngân hàng. Ảnh minh họa

Tuy vậy, việc phát triển nhanh dẫn đến phát sinh một số bất cập trong việc quản lý chất lượng dịch vụ bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Hiện tượng một số nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn hoặc tư vấn không đầy đủ khiến một số khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng hoặc việc yêu cầu mua bảo hiểm gắn với các khoản vay.

Hoạt động này, theo Bộ Tài chính, đã vi phạm nguyên tắc "tự nguyện" được quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Tài chính đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp đồng bộ.

Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước và trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quản lý chặt chẽ các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hợp tác bán sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã công bố số điện thoại và email “đường dây nóng” cung cấp thông tin tiếp nhận về việc tổ chức tín dụng (TCTD) cung ứng dịch vụ có hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm, gồm: (024)38266344; (024)3936.1017 - Email:duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn.