Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai kiểm tra tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về công bố thông tin, phát hành trái phiếu doanh nghiệp tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan hoặc có hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, chuyển ngay cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát tình hình thực hiện công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp phát hành, tình hình thực hiện chế độ báo cáo của các tổ chức cung cấp dịch vụ; rà soát, cập nhật số liệu và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình phát hành, mua lại, thanh toán gốc, lãi, dư nợ, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Đối với các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, Bộ trưởng yêu cầu rà soát chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Cục Quản lý giá thực hiện chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, người hành nghề thẩm định giá tuân thủ quy định quy định pháp luật về thẩm định giá, đảm bảo chất lượng thẩm định khi cung cấp dịch vụ thẩm định giá; trong đó, bao gồm việc thẩm định giá các tài sản đảm bảo của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, tiếp tục chủ động thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống; khuyến nghị, cảnh báo sớm những rủi ro cho nhà đầu tư, đảm bảo ổn định tâm lý thị trường.

Đối với các nhà đầu tư khi mua trái phiếu phải tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành, tổ chức môi giới, phân phối trái phiếu, hiểu rõ về điều kiện, điều khoản trái phiếu, mục đích phát hành, thông tin tài sản đảm bảo, các cam kết của chủ thể phát hành, tổ chức bảo lãnh, phân phối trái phiếu, tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành.

Đồng thời, nhà đầu tư phải tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu, không mua trái phiếu thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ như công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại khi chưa tìm hiểu kỹ.