BIDV: Lợi nhuận trước thuế trong quý III/2022 đạt 6.673 tỷ đồng, nợ xấu tăng 53,9%
Ảnh minh hoạ

Cụ thể: Trong quý III/2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.498 tỷ đồng, tăng khoảng 172% so với cùng kỳ năm trước và trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 17.005 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần quý III/2022, nguồn thu chính của BIDV, đạt hơn 13.689 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 73,8%, đạt gần 752 tỷ đồng; lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi gần 52 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước.

Việc mua bán chứng khoán kinh doanh của BIDV ghi nhận lỗ hơn 16 tỷ đồng sau 3 tháng trong quý III/2022.

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 53,9% lên 18.877 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 0,93% lên 1,29%.

BIDV: Lợi nhuận trước thuế trong quý III/2022 đạt 6.673 tỷ đồng, nợ xấu tăng 53,9%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIDV trích 19,266 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 17%, do đó thu về gần 17,677 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 65% so với cùng kỳ.

Năm 2022, BIDV đặt mục tiêu đạt 20,600 tỷ đồng lãi trước thuế, như vậy Ngân hàng đã thực hiện được 86% sau 9 tháng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng ở mức 14.969 tỷ đồng, tăng 13,3%. Trong đó, chi cho hoạt động quản lý công vụ tăng khá mạnh (tăng 51% lên 3.239 tỷ đồng). Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) ở mức 28,8%, tăng nhẹ so với 28% cùng kỳ năm 2021.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt 2,05 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với đầu năm.

Theo thông tin từ BIDV cho biết: Dư nợ tín dụng tăng trưởng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN và định hướng KHKD của BIDV. Đến 30/09/2022 cho vay khách hàng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm, tốc độ tăng cao hơn so với mức thực hiện cùng kỳ các năm trước; trong đó tăng trưởng tín dụng bán lẻ là 19,6%.

Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng khá, phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động, tỷ lệ LDR tuân thủ hạn mức tối đa 85%. Đến 30/09/2022, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 1,56 triệu tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm, trong đó huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 4,9%.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn: Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN đến 30/09/2022 là 1,09%, đảm bảo định hướng điều hành (<1,6%); Tỷ lệ trang trải nợ xấu cho vay khách hàng đạt 222%. BIDV thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn đảm bảo theo quy định.

Hiệu quả kinh doanh ghi nhận chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 36.943 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhấtđạt 17.677 tỷ đồng, đạt 85,8% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, BIDV đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao: (i) Được Tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s nâng định hạng nhà phát hành và định hạng tiền gửi (nội tệ/ngoại tệ) từ mức Ba3 lên mức Ba2 và điều chỉnh triển vọng xếp hạng từ Tích cực sang Ổn định; (ii) Được vinh danh với các giải thưởng tiêu biểu: Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2022 (Vietnam Report); Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam); “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” và “Ngân hàng lưu ký giám sát tốt nhất Việt Nam 2022” (The Asian Banker); “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” và “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” (Global Banking and Finance); “Ngân hàng có sản phẩm Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam” và “Ứng dụng ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam năm 2022” đối với ứng dụng BIDV iBank (Global Banking & Finance Review); “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chấp nhận thanh toán” và “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu online nước ngoài” (Master Card); Danh hiệu Sao Khuê 2022 cho 6 sản phẩm ứng dụng Công nghệ thông tin (VINASA)... Và đặc biệt, mới đây BIDV là ngân hàng đầu tiên và duy nhất được tổ chức International Business Magazine (IBM) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng Quản lý rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam năm 2022”.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí.