Thông tin cụ thể về tài sản bán đấu giá lần 5 như sau:

Lô tài sản gồm 06 quyền sử dụng đất tại Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Quyền sử dụng thửa đất số 86;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085218, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08995, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 81,5 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 30,5 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 87;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085219, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 09000, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 82,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 31,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 88;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085220, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08999, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 91,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 40,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 89;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085221, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08998, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 90,2 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 39,2 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

BIDV bán đấu giá 6 thửa đất ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội), khởi điểm từ gần 12 tỷ đồng
BIDV bán đấu giá 6 thửa đất ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội), khởi điểm từ gần 12 tỷ đồng. Ảnh minh họa

- Quyền sử dụng thửa đất số 90;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085222, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08997, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 87,5 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 36,5 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Quyền sử dụng thửa đất số 91;92, tờ bản đồ số 39, tại địa chỉ Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số CM 085223, số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 08996, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/02/2018.

+ Diện tích đất: 81,8 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 30,8 m2, sử dụng chung: 51,0 m2

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giá khởi điểm cho lô tài sản bảo đảm trên là gần 12 tỷ đồng, không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác khi thực hiện mua tài sản. Các chi phí này do Người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 9 giờ ngày 24/09/2022 tại số 35 Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo phát mại tài sản là quyền sử dụng đất tại số 70, đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đây là đất ở tại đô thị có diện tích 148m2. Giá bán theo thỏa thuận.