Bộ Tài chính trình Chính phủ 2 phương án về bán đấu giá trụ sở làm việc

Bộ Tài chính cho biết hiện Bộ đang lấy ý kiến nhân dân góp ý cho dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự thảo tờ trình của Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá trụ sở làm việc quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì giá khởi điểm của tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại; giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất theo quy định của pháp luật về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, không thấp hơn giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tương ứng với mục đích sử dụng mới nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giao Chính phủ nghiên cứu thu hẹp các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, chuyển sang hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, bảo đảm nguồn thu ổn định từ đất đai. Tuy nhiên, việc bán trụ sở làm việc dôi dư nhằm huy động nguồn lực tài chính từ tài sản công để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc mới. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 phương án:

Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành (chỉ thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần khi bán trụ sở làm việc), theo đó, việc xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất theo quy định của pháp luật về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Bộ Tài chính cho rằng nếu thực hiện theo phương án này sẽ huy động được ngay nguồn lực tài chính từ tài sản công để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng cáctrụ sở làm việc mới. Tuy nhiên, chưa bảo đảm nguồn thu ổn định từ đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ 2 phương án về bán đấu giá tài sản là trụ sở làm việc (trong ảnh là trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ảnh Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ 2 phương án về bán đấu giá tài sản là trụ sở làm việc. Ảnh minh họa

Phương án 2, Bộ Tài chính đề xuất: Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 24 theo hướng quy định bổ sung việc xác định giá khởi điểm cho trường hợp thực hiện cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sau khi bán trụ sở làm việc, cụ thể: Giá khởi điểm của tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại; giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đơn giá thuê đất của thời hạn một năm (trong trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi bán là cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) hoặc giá trị quyền sử dụng đất (trong trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi bán là giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) theo mục đích sử dụng mới của khu đất theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất theo quy định của pháp luật về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất. Trường hợp thời điểm xác định giá khởi điểm khác với thời điểm có quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì giá khởi điểm được xác định tại thời điểm định giá.

Trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, việc ổn định đơn giá thuê đất và điều chỉnh đơn giá thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về cho thuê đất, thuê mặt nước. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Với phương án này, Bộ Tài chính cho rằng sẽ tạo cơ chế linh hoạt cho cơ quan nhà nước khi thực hiện bán trụ sở làm việc; vừa có thể bảo đảm nguồn thu ổn định từ đất đai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (nếu lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm). Đồng thời, khi cần thiết cũng có thể huy động được ngay nguồn lực tài chính từ tài sản công để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc mới (nếu lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đánh giá, với phương án này sẽ gây khó khăn trong việc thu tiền thuê đất hàng năm để nộp ngân sách trung ương khi bán trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý.

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thêm 5 khu nhà ở xã hội tập trung

Thông tin tại hội nghị “Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã phê duyện quy hoạch chi tiết 2 Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương và Khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh - Green Link City tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh).

3 khu còn lại là Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm); Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) và Khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Để triển khai thực hiện, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở xã hội tập trung đã được phê duyệt theo hướng tập trung tối đa cho phát triển nhà ở xã hội và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai bảo đảm theo đúng quy định.

Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thêm 5 khu nhà ở xã hội tập trung. Ảnh minh họa
Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng thêm 5 khu nhà ở xã hội tập trung. Ảnh minh họa

UBND Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát để đề xuất đầu tư thêm các khu nhà ở xã hội tập trung để đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của Thành phố.

Được biết, để đẩy nhanh tiến độ, thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép được sử dụng các quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 là các quy hoạch cấp trên để phê duyệt làm căn cứ xác định thông tin quy hoạch kiến trúc nhằm lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án, hồ sơ đấu thầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ có trách nhiệm tổ chức lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án theo quy định hiện nay.

Đà Lạt: Đề xuất dự án khu dân cư kết hợp phố đi bộ và chợ đêm hơn 1.650 tỷ

UBND TP Đà Lạt vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm quy mô hơn 12ha với tổng kinh phí trên 1.650 tỷ đồng.

Cụ thể, theo tờ trình, dự án khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm tại địa bàn phường 8 và phường 9, TP Đà Lạt với quy mô 12 ha có tổng kinh phí dự kiến 1.657 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 1.246 tỷ đồng dành để thực hiện tái định cư, 410 tỷ đồng thực hiện dự án. Sau khi tiến hành các thủ tục được chấp thuận, rà soát, dự án dự kiến thực hiện công tác bồi thường, sẽ hỗ trợ tái định cư từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025.

Hiện trạng khu vực này có khoảng 183 căn nhà với hơn 200 hộ dân đang sinh sống ổn định và sản xuất nông nghiệp. Khu vực này vốn là đất sản xuất nông nghiệp, nhà cửa xây cất khá tùy tiện và nhếch nhác. Nhiều vị trí xâm lấn vào phạm vi bảo vệ suối, đồng thời phát sinh ô nhiễm do các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở gần lưu vực.

Mục tiêu dự án là cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu Khu vực Đông - Bắc hồ Xuân Hương (Khu A9), phường 8 và phường 9 với tỷ lệ 1/2000, cùng với đó là xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình của dự án theo quy hoạch được duyệt.

Thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Thanh Niên
Thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến giải quyết các vấn đề như: khu chợ đêm hiện hữu đã quá tải khiến vệ sinh môi trường bị buông lỏng, nhếch nhác; Phố đi bộ hiện nay tại khu Hòa Bình và chợ đêm diễn ra vào tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cũng chưa xứng tầm. Ngoài ra, hai địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố, tập trung đông người nên thường xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng trong dịp nghỉ lễ.

Tại dự án sẽ dành ra hơn 5 ha đất để làm hạ tầng kỹ thuật; 1,4 ha đất nhà ở xã hội, tái định cư, trường mẫu giáo; đất thương mại dịch vụ gần 0,7 ha; đất ở 4,9 ha và 0,1 ha làm công viên.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thành phố sẽ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư.

Liên quan đến các dự án bất động sản tại TP Đà Lạt, hồi tháng 4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương cho Liên danh CTCP Lộc Châu - Hòn Dấu - Hoàng Gia - Thiên Lý nghiên cứu, tài trợ kinh phí lập quy hoạch và thực hiện dự án khu đô thị sinh thái thông minh Trạm Hành - Cầu Đất.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự án khoảng 989 ha, bao gồm các phân khu chính như: Khu đô thị sinh thái thông minh, Khu nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, Khu công viên giải trí quốc tế, chuẩn hóa các khu dân cư hiện hữu,…

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tại TP Đà Lạt có nhiều dự án mới được kêu gọi đầu tư như Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng tại huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt (3.980 ha); Khu dịch vụ, du lịch cảnh quan hồ Mê Linh tại phường 9 (7,7 ha); Khu đô thị phía đông TP Đà Lạt tại phường 8, 9, 11 (530 ha); Khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái dã ngoại tại phường 7, 8 (625 ha)...

Dự án khu đô thị thương mại và giải trí HP Naia City Móng Cái tại tỉnh Quảng Ninh có giá từ 32 triệu đồng/m2

Dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái có vị trí tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dự án HP Naia City Móng Cái có phía Đông giáp cảng ICD Móng Cái, phía Tây giáp quốc lộ 18, phía Bắc giáp Hồ Đoan Tính, phía Nam giáp Công ty Thaco Trường Hải.

Dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái có tổng diện tích 54,8 ha (giai đoạn 1 được triển khai với tổng diện tích 43,8 ha); diện tích đất ở 105.727,5 m2; đất thương mại dịch vụ 21.936,3 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 311.141,2 m2; mật độ xây dựng 75% - 80%. Dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái phát triển với các loại hình căn hộ khách sạn, casino, shophouse, nhà liền kề và biệt thự đơn lập.

Khu đô thị HP Naia City Móng Cái xây dựng với 3 phân khu: Hoa Anh Thảo (Primrose), Thu Hải Đường (Begonia) và Hoa Thủy Tiên (Iris). Dự án HP Naia City Móng Cái có quy mô xây dựng gồm 35 căn biệt thự đơn lập diện tích từ 300 m2 - 475 m2, xây dựng cao 3 tầng; xây dựng nhà liền kề 375 căn, diện tích từ 102 m2 - 114 m2 và 372 căn shophouse.

Quy mô dự án HP Naia City Móng Cái Quảng Ninh.
Quy mô dự án HP Naia City Móng Cái Quảng Ninh.

Tiện ích nội khu dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái: Hồ điều hòa, công viên cây xanh, trung tâm thương mại hiện đại, casino, phòng tập gym, nhà hàng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng, sân tennis, bãi đỗ xe.

Tiện ích ngoại khu dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái: Đến trung tâm thành phố Móng Cái 5 phút di chuyển, chợ trung tâm Móng Cái 8 phút; cửa khẩu quốc tế Móng Cái 10 phút, tới bãi biển Trà Cổ, mũi Sa Vĩ 30 phút.

Dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) làm chủ đầu tư, HP Real làm đơn vị phân phối.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát có trụ sở tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát hoạt động ngày 15/12/2003 do ông Đỗ Quý Hải làm người đại diện pháp luật, công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, dịch vụ lưu trú ngắn ngày…

Các sản phẩm tại dự án Khu đô thị HP Naia City Móng Cái có giá bán trên thị trường từ 32 triệu đồng/m2.