BaF Việt Nam muốn phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu
BaF Việt Nam muốn phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu

Mới đây, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán BAF - sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,4767, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BAF sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phiếu BAF mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, việc chào bán này sẽ được BaF Việt Nam triển khai trong quý 4/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng. Với hơn 143,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính BaF Việt Nam sẽ phát hành thêm hơn 68,4 triệu cổ phiếu mới trong đợt chào bán này. Qua đó, doanh nghiệp chăn nuôi này có thể huy động tới 684,3 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Theo ban lãnh đạo BaF Việt Nam, số tiền huy động được sẽ được bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản (400 tỷ đồng); bổ sung vốn cho hoạt động chăn nuôi heo (165,1 tỷ đồng); và tăng vốn điều lệ tại các các công ty con (119,15 tỷ đồng) nhằm thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty con.

BaF Việt Nam muốn phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu

Về tình hình kinh dónh, theo cáo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau kiểm toán của Công ty BaF Việt Nam, lợi nhuận sau thuế của Công ty BaF Việt Nam đã giảm 20,4% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 3,28 tỷ đồng, về chỉ còn 12,79 tỷ đồng.

Lý giải lợi nhuận giảm tới 20,4% sau kiểm toán, Công ty BaF Việt Nam cho biết do tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho 6 tháng đầu năm 2023.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.406,43 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,79 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,1%, về còn 6,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 26,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 57,01 tỷ đồng, về 155,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 756,9%, tương ứng tăng thêm 20,74 tỷ đồng, lên 23,48 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,99 lần, tương ứng tăng thêm 60,09 tỷ đồng, lên 65,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 37,3%, tương ứng tăng thêm 24,14 tỷ đồng, lên 88,86 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận lãi 1,53 tỷ đồng, giảm 98,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ ghi nhận lãi 142,77 tỷ đồng).