Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi (Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) số tiền 390 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định và không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

Công ty giấy và bao bì Phú Cường, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Xử phạt Công ty giấy và bao bì Phú Cường (huyện Tiên Du) số tiền 570 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 9 tháng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Khách hàng được hưởng lợi từ "cuộc chiến" cạnh tranh phí ngân hàng?
Bắc Ninh xử phạt 10 doanh nghiệp, cơ sở vi phạm về lĩnh vực môi trường (Nguồn: Báo Xây dựng)

Xử phạt Công ty Nam Long (Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) số tiền 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh giấy Anh Quốc (Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) 300 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung tạm đình chỉ hoạt động 4,5 tháng do doanh nghiệp không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vận hành theo quy định.

Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Song Kiệt (Cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê) số tiền 350 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng, do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại giấy Đức Tiến, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Tiến Tài, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê số tiền 500 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày, không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Tân Kim Ngân, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê bị xử phạt 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Lâm, có địa chỉ Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê số tiền 175 triệu đồng và đình chỉ sản xuất 9 tháng do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Trước đó, trong tháng 4 và đầu tháng 5/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt 7 doanh nghiệp, số tiền gần 3 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.