Theo đó, CCN Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có diện tích 25ha. Địa điểm CCN thuộc địa bàn xã Đông Sơn, huyện Yên Thế. Ranh giới phía Bắc giáp dân cư thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn; phía Nam giáp sông Thương; phía Đông giáp sông Thương; phía Tây giáp sông Thương.

Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào CCN bao gồm: Chế biến nông, lâm sản, điện tử, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ (không thu hút ngành sản xuất, tái chế giấy và các ngành nghề phát sinh nhiều nước thải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường).

Tổng mức đầu tư của dự án là 257 tỷ đồng, do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Quý IV/2022 - Quý II/2023, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Quý II/2023 - Quý II/2024, bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Quý II/2024 - Quý IV/2024, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Đông Sơn (Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

May mặc là một trong các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đông Sơn. Ảnh minh họa
May mặc là một trong các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đông Sơn. Ảnh minh họa

CCN Tân Sỏi có ranh giới phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng thôn Tân An và đường tỉnh 294; phía Nam giáp ngòi Phúc Hòa; phía Đông giáp ruộng canh tác của thôn Tân An; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng của các thôn xã Tân Sỏi.

Từ quý IV/2022 đến quý II/2023, thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa.

Từ quý II/2023 đến quý IV/2023, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng CCN, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh; quý IV/2023 - quý III/2024, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Tân Sỏi, LGG có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào CCN Tân Sỏi bao gồm: May mặc, điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông, lâm sản.