Cụm công nghiệp có tổng diện tích khoảng 50 ha, thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Ranh giới phía bắc giáp dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Kẻn, thị trấn Phương Sơn; phía nam giáp nhà xưởng, dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía tây giáp dân cư và đất canh tác nông nghiệp thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm; phía đông giáp đường bê tông và khu nuôi trồng thủy sản thôn Phương Lạn, thị trấn Phương Sơn.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, từ tháng 3/2023 đến 12/2023, chấp thuận chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm sau khi hoàn thành sẽ thu hút đầu tư các ngành nghề bao gồm: Điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, bao bì và sản phẩm từ nhựa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Sở Công Thương, UBND huyện Lục Nam, UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm quản lý hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định.

Sở Công Thương, UBND huyện Lục Nam, UBND huyện Lạng Giang và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm quản lý hoạt động của cụm công nghiệp theo quy định.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Công ty cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bắc Giang chốt xây cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm hơn 576 tỷ đồng
Bắc Giang chốt xây cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm hơn 576 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Phượng Sơn, thuộc địa bàn xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Theo đó, CCN Phượng Sơn có diện tích 65 ha. Ranh giới phía bắc và ranh giới phía đông đều giáp vườn trồng vải của người dân thôn Ải, xã Phượng Sơn; phía nam giáp Quốc lộ 31; phía tây giáp đường liên thôn và xã Đông Hưng, huyện Lục Nam.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là Liên danh Công ty Cổ phần Đại Phước Bắc Giang (nay đổi tên là Công ty Cổ phần DP INVEST) và Công ty TNHH Đầu tư CN Đông Bắc. Dự án tổng mức đầu tư là gần 807 tỷ đồng, từ vốn của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Năm 2023, tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 20%, Bắc Giang mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp, CCN. Triển khai kế hoạch cụ thể phát triển hạ tầng khu công nghiệp, CCN trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Những năm qua, Bắc Giang ưu tiên phát triển các khu công nghiệp theo hướng hình thành mới, hoặc trên cơ sở mở rộng những cụm công nghiệp ở những nơi có đủ quỹ đất, không gian. Chỉ xây dựng mới các cụm công nghiệp ở những nơi không thể mở khu công nghiệp, hoặc những nơi cần có cụm công nghiệp để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đó.

Đối với nơi chưa thể đầu tư khu công nghiệp ngay thì đầu tư cụm công nghiệp nhưng phải đầu tư các hạng mục về giao thông, xử lý môi trường, cung cấp điện, nước... theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp để phát triển thành khu công nghiệp trong tương lai.