Ông Lương Trí Thảo là thành viên HĐQT Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2004 nhưng đã từ nhiệm từ tháng 6/2021, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình Dương. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, ông Thảo được bầu làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phàn Đầu tư LDG.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 26/4 – 24/5, ông Lương Trí Thảo đăng ký bán ra 5,23 triệu cổ phiếu DXG, tương đương với 84,5% lượng cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, nếu hoàn tất giao dịch này, sở hữu của ông Thảo tại Đất Xanh sẽ giảm về gần 960.000 cổ phần, tương đương 0,15% vốn điều lệ công ty.

Trước đó, ngày 3/3, nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán ra 1,75 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh. Cụ thể, 3 quỹ thành viên bán ra lần lượt 250.000, 500.000 và 1.000.000 cổ phiếu DXG.

Sau các giao dịch trên, nhóm quỹ Dragon Capital hạ lượng cổ phiếu chung của cả nhóm từ 73,47 triệu đơn vị (tỷ lệ 12,04%) về còn 71,72 triệu đơn vị (tỷ lệ 11,76%).

Anh trai ông Lương Trí Thìn sắp bán 5 triệu cổ phiếu DXG
Anh trai ông Lương Trí Thìn sắp bán 5 triệu cổ phiếu DXG. Ảnh minh họa

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG đang ở trong nhịp điều chỉnh nhẹ sau khi về đáy năm 2023 phiên 14/2 (10.250 đồng/CP). Tính tới 10h30 sáng 24/4, DXG tăng 1,2% lên 12.800 đồng/CP, tương ứng vốn hóa 7.808 tỷ đồng. Tạm lấy đây làm giá bán, ước tính ông Thảo sẽ thu về 67 tỷ đồng cho số cổ phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 57% so với cùng kỳ về còn 984,4 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm tới 61,4% về còn 433,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DXG chỉ đạt 34,45 tỷ đồng, kém xa con số 259,7 tỷ đồng của quý 4/2021, trong khi chi phí tài chính tăng 24,5% lên 167,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 25,64% về còn 248,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,9% còn 449,23 tỷ đồng.

Kết quả, công ty ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 397,32 tỷ đồng, khấu trừ các chi phí khác, Đất Xanh báo lỗ quý 4 hơn 460 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 245,5 tỷ đồng của quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt mức 5.632,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm lần lượt 44% và 70,6% so với thực hiện năm 2021.